> >

. .

1 . . .

1944 .1

!

. . , . , . , , , . .

. , , ...

, , , . . , .

. :

2 . . .

, ! , . . , , , 2.

[]

. , , , , , . 1944 1944 . . . (. 8028/12294VII).

., , 1986.
i80_274
> >